Informacje o przetwarzaniu danych przez spółkę MV Center Systemy Wizyjne Sp. z o.o. w Balicach (dalej „MV Center Systemy Wizyjne”)

Administratorem danych osobowych jest MV Center Systemy Wizyjne z siedzibą w Balicach, ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, e-mail: rodo@mv-center.com 

MV Center Systemy Wizyjne powołało Inspektora Ochrony Informacji. W sprawach związanych z danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Informacji, e-mail rodo@mv-center.com lub pisząc na adres korespondencyjny MV Center Systemy Wizyjne z siedzibą w Balicach, ul. Krakowska 50, 32-083 Kraków

MV Center Systemy Wizyjne przetwarza dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, w celu zawarcia umowy lub wyceny zlecenia oraz podawane w związku ze złożeniem reklamacji. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, funkcja w przedsiębiorstwie, dodatkowe dane podane w treści zapytania lub reklamacji. Jeżeli MV Center Systemy Wizyjne podawane są jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), musi to następować za ich wiedzą i zgodą oraz zgodnie z przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy, skorzystania z oferty MV Center Systemy Wizyjne lub wysłania zapytania do MV Center Systemy Wizyjne. Niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia przez MV Center Systemy Wizyjne odpowiedzi na zapytania, zawarcia umowy bądź udzieleniem odpowiedzi na reklamację.

Dane będą przetwarzane w celu:

Dane mogą być udostępniane:

W przypadku transferu danych osobowych do podmiotów lub organizacji międzynarodowej z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym dane będą przekazywane na zasadach określonych w art. 45 – 49 RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji lub uzgodnień dotyczących oferty MV Center Systemy Wizyjne oraz przez czas trwania umowy zawartej z MV Center Systemy Wizyjne. Po ich zakończeniu, dane osobowe będą przetwarzane przez MV Center Systemy Wizyjne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych związanych z zawarciem i wykonaniem umów. Dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z zawarciem umów.

Dane osobowe przetwarzane w związku z udzieleniem zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zamknięcia Strony. 

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak też do przenoszenia danych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

MV Center Systemy Wizyjne nie profiluje danych osobowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Polityka Prywatności może podlegać zmianom.

Cookies

Cookies nie służą do identyfikacji konkretnych osób, jednak dane takie jak identyfikator pliku cookie i informacje zebrane przez Cookies (np. adres IP), mogą w połączeniu z innymi danymi stanowić dane osobowe, wtedy ich administratorem jest MV Center Systemy Wizyjne.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej, w przypadku Cookies instalowanych za zgodą osoby odwiedzającej Stronę, jest zgoda takiej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku Cookies niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej MV Center Systemy Wizyjne, podstawą przetwarzania jest niezbędność do świadczenia usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu strony internetowej MV Center Systemy Wizyjne jej użytkownikom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Za wyjątkiem Cookies niezbędnych do wykonania żądanych przez użytkownika strony internetowej MV Center Systemy Wizyjne usług drogą elektroniczną, w przypadku których zgoda nie jest wymagana, zapisywanie na urządzeniu Cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Udzielenie i wycofanie zgody, jak również określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies, w tym ich całkowite blokowanie, następuje poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W razie zablokowania Cookies niezbędnych do funkcjonowania Strony, może on ze względów technicznych nie funkcjonować prawidłowo.

Administrator w ramach Strony korzysta z następujących rodzajów Cookies: